Home > Jak darovat

Kdo jste se dostal až na tuto sekci jak darovat…. super, jsme moc rádi.

Je to naprosto jednoduché.

1. Nastavit si měsíční trvalý příkaz a tímto nás podporovat třeba i celoročně.

2. Vybrat si příběh na který chcete přispět, poslat peníze na účet 107-6081960237/0100 do poznámky vepsat jméno rodiny či dítěte, kterému chcete pomoci.