Home > Tiskové zprávy > Mima pomáhá dětem – Jindříšek

Mima pomáhá dětem….tímto projektem pomůžeme i této rodině…

Malý chlapec je v současné chvíli v ambulantní péči FN Plzeň a nadále užívá chemoterapii. Jeho zdravotní stav se stabilizoval, ale stále vyžaduje intenzivní péči tatínka.
Po ročním odkladu školní docházky od 1.9. bude žákem naší základní školy. Vzdělávat se nemůže v kolektivu vzhledem ke snížené imunitě, proto bude učitelka docházet do rodiny a Jindříška učit individuálně.
Velkým nebezpečím pro malého pacienta je jakékoliv onemocnění, které může mít fatální následky.
Rodinné poměry jsou komplikované tím, že otec je samoživitel, který má v péči ještě starší sestru malého Jindry. Do této chvíle byl na OČR, ze kterého čerpal finanční prostředky. Propuštěním malého Jindříška do domácího ošetřování zaniká rodiči právo na tyto dávky. Na podporu v nezamněstananosti není nárok, pokud neodpracujete alespoň devět měsíců. Jak se podaří zajistit peníze na základní potřeby této rodiny je nyní nejisté.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*